Sacre Cœur Vereniging Nederland (S.C.V.)

flexible
De Sacré-Cœur Vereniging Nederland (S.C.V.) is een nationale vereniging van anciënnes (oud-leerlingen) van de Sacré-Cœur pensionaten, de daaraan verbonden externaten en de demi-pensionaten, die destijds geleid werden door de zusters van de congregatie van het Sacré-Cœur.
De vereniging werd opgericht in 1922 in Arnhem en is de oudste Sacré-Cœur vereniging in de wereld. Een belangrijk doel van de S.C.V. is het versterken van de onderlinge band van de anciënnes en van hun band met de zusters van de congregatie van het Sacré-Cœur, landelijk en wereldwijd.
De S.C.V. tracht dit doel te bereiken door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten . Ook wordt twee maal per jaar het contactblad ” De Wiekslag” uitgegeven, een zeer belangrijk communicatiemiddel. Wereldwijd zijn er 45 nationale verenigingen verenigd in "AMASC". (Association Mondiale des Anciennes en Anciens du Sacré-Cœur).
De vereniging heeft in overeenstemming met de doelstelling van AMASC, in haar statuten als doel opgenomen:

  • Dienstbaar zijn aan de mensheid, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige en solidaire maatschappij, met de nadruk op sociale verantwoordelijkheid vanuit zowel een persoonlijke als gemeenschappelijke dimensie;
  • Onderlinge vriendschap en solidariteit te weeg brengen en te onderhouden, en tevens te streven naar goede internationale samenwerking;
  • Op elke mogelijke manier actief en effectief samen te werken met de Sociëteit van het Sacré-Cœur;
  • Zo veel mogelijk vertegenwoordigd te zijn in internationale organisaties, en te blijven streven naar alertheid en openheid van geest.