De Wiekslag

flexible
Het tot nu toe het belangrijkste communicatiemiddel van de S.C.V. is het contactblad De Wiekslag, dat sinds 1929 twee maal per jaar wordt uitgegeven.
Het blad was oorspronkelijk een gedrukt boekje/stencil met rode kaft en geïllustreerd met op de omslag een gestileerde vogel in opwaartse vlucht boven een landschap waarin duidelijk het silhouet van het Sacré-Cœur van Arnhem te herkennen was.
Daaronder de tekst: Sic Canunt Volucres (Zo zingen de vogels). Deze woorden hadden een dubbele betekenis: de beginletters waren dezelfde als die van de S.C.V. en tevens gaf de zinspreuk aan dat oud-leerlingen in de Wiekslag ieder hun eigen lied zingen door over hun belevenissen te vertellen.

Nog steeds wordt de Wiekslag door de oud-leerlingen bijzonder gewaardeerd, vooral als nieuwsbulletin met o.a. landelijke en internationale berichten en foto’s van oud-leerlingen en de zusters, waarin reünies, bezinningsdagen en Sacré-Cœur golfdagen en projecten worden aangekondigd en verslagen, en deels met hun verhalen en ervaringen worden ingevuld.

Redactie Wiekslag

Kopij wordt gaarne digitaal ingewacht
Voorlopig bij onze presidente: ObscureMyEmail1
of vice-presidente: ObscureMyEmail2
flexible
flexible
flexible
flexible