Projecten

- Diverse AMASC projecten die ondersteuning bieden aan de zusters van het Sacré-Cœur in hun projecten wereldwijd.
- Het Oeganda/Kenia farm-project : bijdrage aan armoedebestrijding /AMASC in samenwerking met SOS Malta, zodat de zusters daar zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden. Na het koeien project nu het kippen, varkens en geiten –project. Rekeningnr NL77 RABO 0151 0098 21 H.J.M. van Asten-Wennekers Onder vermelding van: RSCJ Uganda/Kenya projects
Eieren rapen
Eldoret greenhouse project 015 Hermine waterput
Arnaudje met wegvliegende kip