RSCJ- Congregatie van het Heilig Hart

De oorsprong van de Congregatie van het Heilig Hart is onlosmakelijk verbonden met de persoon van Madeleine Sophie Barat. Zij leidde deze orde gedurende 65 jaar. Op 21 november wijdde de jonge vrouw Sophie Barat en drie geestverwantes zich toe aan het H. Hart. Dit was in Parijs. De eerste stichting was die van het pensionaat van Amiens.
Sophie, de jongste en pas 20 jaar werd door Pater Varin, die het groepje leidde, tot overste benoemd.
Na Amiens kwamen er nog vele vele pensionaten en scholen bij. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Europa en in alle werelddelen. Mère Philippine Duchesne was de eerste missionaris en begon met enkele medezusters onder de indianen van Amerika.
Nu, in 2014, zijn er 2600 religieuzen van het H. Hart en werkzaam in 45 landen.
Sommige landen (provincies binnen de congregatie) voegen zich samen. Zo vormen België, Frankrijk en Nederland één provincie, BFN. Ook Duitsland, Oostenrijk en Hongarije vormen nu de provincie CEU. Binnen enkele jaren zullen deze landen "provincies" ook weer gaan fuseren. Tot men komt tot één Europese provincie!
Wij staan ook duidelijk onder www.rscj.org. Hieronder kan men ook al de andere provincies vinden.
De religieuzen  van het H. Hart zijn ook actief op Facebook aanwezig.

Website RSCJ International

Contacten religieuzen en S.C.V.
Zr. Marijke van Eechoud Rscj